12 Mijn voet staat op effen baan; ik zal den HEERE loven in de vergaderingen.