3 Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen den gansen dag.