22 HEERE! Gij hebt het gezien, zwijg niet; HEERE! wees niet verre van mij.