10 Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht.