13 De Heere belacht hem, want Hij ziet, dat zijn dag komt.