24 Als hij valt, zo wordt hij niet weggeworpen, want de HEERE ondersteunt zijn hand.