2 O HEERE! straf mij niet in Uw groten toorn, en kastijd mij niet in Uw grimmigheid.