21 En die kwaad voor goed vergelden, staan mij tegen, omdat ik het goede najaag.