Psalmen 43:4

4 En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God!
Do Not Sell My Info (CA only)