10 Dat hij ook voortaan geduriglijk zou leven, en de verderving niet zien.