22 Verstaat dit toch, gij godvergetenden! opdat Ik niet verscheure en niemand redde.