2 Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan.