3 O God! verlos mij door Uw Naam, en doe mij recht door Uw macht.