6 Ziet, God is mij een Helper; de Heere is onder degenen, die mijn ziel ondersteunen.