1 Een onderwijzing van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth.