17 Mij aangaande, ik zal tot God roepen, en de HEERE zal mij verlossen.