3 Ik zal roepen tot God, den Allerhoogste, tot God, Die het aan mij voleinden zal.