3 Ja, gij werkt ongerechtigheden in het hart; gij weegt het geweld uwer handen op de aarde.