7 O God! verbreek hun tanden in hun mond; breek af de baktanden der jonge leeuwen, o HEERE!