4 Want Gij zijt mij een Toevlucht geweest, een sterke Toren voor den vijand.