6 Doch gij, o mijn ziel! zwijg Gode; want van Hem is mijn verwachting.