19 Maar zeker, God heeft gehoord; Hij heeft gemerkt op de stem mijns gebeds.