6 De volken zullen U, o God! loven; de volken, altemaal, zullen U loven.