15 Als de Almachtige de koningen daarin verstrooide, werd zij sneeuwwit als op Zalmon.