33 Gij koninkrijken der aarde, zingt Gode; psalmzingt den Heere! Sela.