19 Nader tot mijn ziel, bevrijd ze; verlos mij om mijner vijanden wil.