30 Doch ik ben ellendig en in smart; Uw heil, o God! zette mij in een hoog vertrek.