8 Zo zal de vergadering der volken U omsingelen; keer dan boven haar weder in de hoogte.