13 Hij zal den arme en nooddruftige verschonen, en de zielen der nooddruftigen verlossen.