18 Immers zet Gij hen op gladde plaatsen; Gij doet hen vallen in verwoestingen.