20 Aanschouw het verbond; want de duistere plaatsen des lands zijn vol woningen van geweld.