6 Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen.