7 Want men heeft Jakob opgegeten, en zij hebben zijn liefelijke woning verwoest.