12 De waarheid zal uit de aarde spruiten, en gerechtigheid zal van den hemel nederzien.