26 En Ik zal zijn hand in de zee zetten, en zijn rechterhand in de rivieren.