12 Psalmzingt den HEERE, Die te Sion woont; verkondigt onder de volken Zijn daden.