16 Laat Uw werk aan Uw knechten gezien worden, en Uw heerlijkheid over hun kinderen.