7 Want wij vergaan door Uw toorn; en door Uw grimmigheid worden wij verschrikt.