16 Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien.