13 De rechtvaardige zal groeien als een palmboom; hij zal wassen als een cederboom op Libanon.