7 Een onvernuftig man weet er niet van, en een dwaas verstaat ditzelve niet;