2 Van toen af is Uw troon bevestigd, Gij zijt van eeuwigheid af.