12 Dat het veld huppele van vreugde met al wat er in is, dat dan al de bomen des wouds juichen.