9 Toen togen de Filistijnen op, en legerden zich tegen Juda, en breidden zich uit in Lechi.