11 En de Leviet bewilligde bij dien man te blijven; en de jongeling was hem als een van zijn zonen.