19 Alzo maakten zich de kinderen Israels in den morgenstond op, en legerden zich tegen Gibea.