20 En zij geboden den kinderen van Benjamin, zeggende: Gaat heen, en loert in de wijngaarden.