7 En het geschiedde, als de kinderen Israels tot den HEERE riepen, ter oorzake van de Midianieten;