22 Als nu Abimelech drie jaren over Israel geheerst had,