32 Zo maak u nu op bij nacht, gij en het volk, dat met u is, en leg lagen in het veld.